Nieuwbouw European Headquarters Just Brands
Locatie project: New Yorkstraat 50 te Lijnden
Opdrachtgever: Just Buildings B.V.
Architect: Breddels i.c.m. LCadv
Start ontwerp: 2007
Indienen vergunning: Eerste kwartaal 2008
Start bouw: juni 2008
Oplevering: juli 2009
Omvang project: 11
Opp kantoor: ca. 4000m2
Omschrijving:

GBBA heeft in samenwerking met LCadv zorg gedragen voor de engineering en het projectmanagement van af het Definitief Ontwerp.

Activieteiten:
- Planontwikkelaar bouwaanvraag, bestek, uitvoeringsfase;
- Directievoering;
- Leveren van de engineering;
- Aansturen van de adviseurs in het ontwerpteam;
- Kwaliteitsbewaking stukken adviseurs;
- Begeleiden van de planwijzigingen.

Resultaat:
De vooraf gestelde bouwtijd van één jaar en het in gebruik nemen van het gebouw zijn conform planning afgerond.