PPS Kromhoutkazerne, Planontwikkelaar D&B (interim)
Locatie project: Urecht
Opdrachtgever: Ballast Nedam & Strukton
Architect: Meyer en Van Schooten
Start ontwerp: November 2006
Indienen vergunning: Tweede helft 2008
Start bouw: Februari 2009
Oplevering: Eind 2010 (fase I) / begin 2012 (fas 2)
Omvang project: Eind 2010 (fase I) / begin 2012 (fas 2)
Opp kantoor: ca. 124.0000 m2
Omschrijving:

Ballast Nedam Speciale Projecten heeft GBBA als planontwikkelaar ingezet voor het project de Kromhoutkazerne te Utrecht.

Activiteiten:
- Planontwikkelaar bestek, uitvoeringsfase;
- Directievoering;
- Verificatie Outputspecificatie;
- Opstellen van bestek- en uitvoeringsdocumenten;
- Aansturen van de adviseurs in het ontwerpteam;
- Kwaliteitsbewaking stukken adviseurs;
- Begeleiden van de planwijzigingen;
- Verificatie Outputspecificatie.

Resultaat:
De vastgestelde fasen zijn conform de planning afgerond en de contractuele certificaten zijn behaald.