PPS Kromhout Kazerne, Projectmanager Mobilisatie (interim)
Locatie project: Utrecht
Opdrachtgever: Exploitatiemaatschappij Komfort BV (Ballast Nedam & Strukton)
Architect: Meyer en Van Schooten
Start ontwerp: November 2006
Indienen vergunning: Tweede helft 2008
Start bouw: Februari 2009
Oplevering: Eind 2010 (fase I) / begin 2012 (fas 2)
Omvang project: Eind 2010 (fase I) / begin 2012 (fas 2)
Opp kantoor: ca.124.000m2
Omschrijving:

De Exploitatiemaatschappij Komfort heeft GBBA gevraagd als projectmanager mobilisatie. Binnen deze opdracht lag de nadruk vooral op het functioneel en gebruiksklaar opleveren van de facilitaire- en bouwkundige vraagstukken.

Het betreft project Mobilisatie Kromhoutkazerne fase I (2000fte) inclusief fase II (de uitbreiding naar 3000fte).

Activiteiten:
- Projectmanagement mobilisatiefase;
- Inrichten en gebruiksklaar opleveren van de objecten;
- Begeleiden van de planwijzigingen;
- Vaststellen en bewaken van het budget per planwijziging;
- Bewaking interface overeenkomst;
- Verificatie Outputspecificatie;
- Inkoopbegeleiding en mobilisatie losseninventaris;
- Coördinatie van verhuizingen;
- Vastleggen uitgangspunten mobilisatieplanning;
- Verkrijgen DBFMO certificaten.

Resultaat:
Binnen de functie zijn de werkzaamheden projectmatig uitgevoerd, alle contractuele certificaten en de vastgelegde mijlpalen zijn behaald.